Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning voor de waarnemingspost voor de onlineplatformeconomie - SMART 201...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
14/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
2018/0034
Ondersteuning voor de waarnemingspost voor de onlineplatformeconomie - SMART 2018/0034
Dit onderzoek beoogt gegevensverzameling en multidisciplinaire analyse van opkomende kwesties zoals onder meer toegang tot gegevens en het rangschikken van algoritmen, prijspariteitsclausules in onlineplatformen, evenals de verdere ontwikkeling van nationale regelgevende en beleidsbenaderingen ten opzichte van onlineplatformen. Het onderzoek moet ook de werkzaamheden van een deskundigengroep voor de waarnemingspost voor de onlineplatformeconomie ondersteunen, evenals zorgen voor een online webportaal dat als interface tussen belanghebbenden en de deskundigengroep en de Commissie zal dienen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
14/07/2018 00:00
19/09/2018 15:00
21/09/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 134-304485
Aankondiging van een opdracht
14/07/2018 00:00