Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Haalbaarheidsonderzoek over: Music Moves Europe – het haalbaarheidsonderzoek voo...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Publicatiedatum op TED:
16/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EAC/14/2018
Haalbaarheidsonderzoek over: Music Moves Europe – het haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor muziek en een analyse van hiaten in de financieringsbehoeften voor de muzieksector.
De algemene doelstelling van deze oproep is de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor muziek en de tenuitvoerlegging van een analyse van hiaten in de financieringsbehoeften voor de muzieksector.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Voorwaarden voor deelname
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
16/05/2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor muziek. De specifieke doelstelling van het onderzoek is het analyseren van verschillende scenario's voor de opstelling en tenuitvoerlegging van het waarnemingscentrum, waaronder de modellen van andere Europese (culturele) waarnemingscentra en met name het Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en vereisten van de Europese muzieksector. Het onderzoek moet zich richten op de volgende aspecten: — omvang van het toekomstige waarnemingscentrum (welke gegevens te omvatten), — identificeren van hiaten in de beschikbaarheid van gegevens, — kosten en organisatorische basis voor het geloofwaardig functioneren van het waarnemingscentrum.
Perceel 2 Analyse van trends op de markt en hiaten in financieringsbehoeften voor de muzieksector. De eerste specifieke doelstelling van het onderzoek is het verstrekken van een beoordeling inzake de stand van zaken op het vlak van huidige markttrends en het verkennen van kansen die op het gebied van muziek worden geboden door de digitale economie, met name in verband met een eerlijkere beloningsstructuur. Het onderzoek verkent voor elke geïdentificeerde trend: — waaraan momenteel voldoende aandacht wordt gegeven door het programma „Creatief Europa” en op welke wijze; — waaraan momenteel onvoldoende aandacht aan wordt gegeven door de Europese financieringsinstrumenten en op welke wijze dit kan worden verbeterd in het opvolgingsprogramma; — het verstrekken van een overtuigende rechtvaardiging voor de behoefte aan toekomstige steun op Europees niveau, waarbij rekening wordt gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en de Europese dimensie. De tweede specifieke doelstelling van het onderzoek is het ten uitvoer leggen van een uitvoerige analyse van de belanghebbenden, door transparantie te garanderen bij de identificatie en opname van alle relevante partners in de muzieksector met de nadruk op het Europese niveau.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 092-207890 Aankondiging van een opdracht 16/05/2018