Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor diensten in verband met de coördinatie en verstrekking van...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
18/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2018/013
Raamovereenkomst voor diensten in verband met de coördinatie en verstrekking van bijstand aan het Eures-netwerk
Vrijheid van verkeer van werknemers is een fundamenteel recht dat aan de burgers van de Unie is toegekend door artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).De Europese arbeidsmobiliteit kan tevens bijdragen aan de werkgelegenheid door het waarborgen van een effectieve afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten.Eures is een samenwerkingsnetwerk tussen de Europese Commissie, de overheidsdiensten voor werkgelegenheid van de EU- en EER-lidstaten, Zwitserland en hun partners. Eures draagt bij tot de goede werking van de Europese arbeidsmarkt door het bevorderen van vrij verkeer voor arbeidskrachten binnen de Unie, door het verminderen van knelpunten op de Europese arbeidsmarkt en door het verbeteren van de transparantie op de arbeidsmarkt.Hiertoe verstrekt Eures diensten inzake informatie, advies en begeleiding aan werkzoekenden en werkgevers.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
18/08/2018 00:00
31/10/2018 17:30
12/11/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 158-360977
Aankondiging van een opdracht
18/08/2018 00:00