Gegevens van de oproep tot inschrijving

ATTENTION! Tout offre reçue autrement que par l'intermédiaire de eSubmission sera refusée.
Titel:
Levering van kindermelk in poedervorm, groeimelk en kindermeel voor kinderen in ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
12/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/025/759
Levering van kindermelk in poedervorm, groeimelk en kindermeel voor kinderen in crèches die worden beheerd door de Europese Commissie in Brussel.
Punt II.1.1.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Prijs
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/06/2018 00:00
16/07/2018 15:00
17/07/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 110-249446 Aankondiging van een opdracht 12/06/2018 00:00