Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek inzake blokketens: juridische, bestuurs- en interoperabiliteitsaspecte...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
05/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
SMART 2018/0038
Onderzoek inzake blokketens: juridische, bestuurs- en interoperabiliteitsaspecten — Smart 2018/0038.
Het onderzoek moet de juridische en regelgevende aspecten in verband met op blokketens geïnspireerde technologieën en hun toepassingen onderzoeken, alsook de sociaaleconomische effecten van de blokketentechnologie. Het onderzoek/de aanbesteding moet het mogelijk maken ad-hocdeskundigheid te mobiliseren en feiten en cijfers te verzamelen op een flexibele manier ter ondersteuning van het blokketeninitiatief van de EU. Het onderzoek moet het werk van de/het Europe(e)s(e) blockchainwaarnemingspost en -forum versterken of aanvullen, en tegelijk bruikbare en betekenisvolle suggesties geven voor de opstelling van een blokketeninfrastructuur voor de EU in 2019. Het resultaat zal eveneens worden gebruikt om benaderingen en specifieke acties uit te werken, te legitimeren en ten uitvoer te leggen. Deze benaderingen en acties moeten bijdragen tot de overkoepelend beleids- en financieringsmaatregelen voor het volgende meerjarig financieel kader. Zij moeten worden gebruikt voor de betrokkenheid van de Europese Commissie met gediversifieerde kiesdistricten en voor verspreidingsdoeleinden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/12/2018 00:00
17/01/2019 15:00
22/01/2019 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 234-533841
Aankondiging van een opdracht
05/12/2018 00:00