Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Particuliere financiering overhevelen naar klimaatvriendelijke investeringen.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
18/09/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/10/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
CLIMA.A.2/ETU/2013/0035.
Particuliere financiering overhevelen naar klimaatvriendelijke investeringen.
In het kader van dit onderzoek moet worden gekeken hoeveel overheidsfinanciering nodig is om investeringen over te hevelen naar klimaatvriendelijke investeringen. De volgende 2 perioden moeten daarbij onder de loep worden genomen: „tot 2020” en vervolgens ook „2020-2030”. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de invloed van verschillende kader- en beleidsvoorwaarden.Het onderzoek zal:i) de belangrijkste factoren identificeren die in een goed ontwikkeld regelgevend kader de juiste stimulansen kunnen bieden voor betrokkenheid in de privésector, zonder de openbare middelen te zwaar te belasten;ii) een beschrijving geven van de financiële instrumenten die de particuliere middelen het best kunnen benutten;iii) de huidige lijst met financiële instrumenten analyseren vanuit het standpunt van de institutionele beleggers, met de nadruk op de voor-/nadelen van deze instrumenten, en concrete verbeteringen van de instrumenten voorstellen die noodzakelijk zijn om meer institutionele beleggers aan te trekken;iv) advies geven over de aanbevolen rol die de publieke sector, regeringen en overheidsbanken moeten spelen als katalysator van investeringen van de privésector in klimaatverandering; env) de rol onderzoeken die de EU-begroting kan vervullen om investeringen met een lage koolstofuitstoot vrij te maken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
18/09/2013 00:00
Niet van toepassing
21/10/2013 16:30
22/10/2013 00:00
28/10/2013 16:00
06/11/2013 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2013/S 181-311529 Aankondiging van een opdracht 18/09/2013 00:00