Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Deelname en inbreng van mkb-verenigingen en milieu-ngo's aan de Technische Advie...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
09/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.B.1/SER/2018/0010
Deelname en inbreng van mkb-verenigingen en milieu-ngo's aan de Technische Adviesraad Milieuvoetafdruk en aan de ontwikkeling van regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector (2 percelen)
In de komende jaren zullen bedrijven de mogelijkheid hebben om vrijwillig regels te ontwikkelen voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van hun producten of sector op basis van de milieuvoetafdrukmethodes van Product en Organisatie, door middel van een proces met meerdere belanghebbenden. Milieu-ngo's en organisaties die het mkb vertegenwoordigen moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling of actualisering van de regels inzake de milieuvoetafdruk van een productcategorie (PEFCR) en de regels voor de milieuvoetafdruksector van een organisatiesector (OEFSR). Voorts wordt van de contractant verwacht dat hij bijdraagt tot het vinden van oplossingen voor technische (levenscyclusanalyse) kwesties in verband met de toepassing van de milieuvoetafdrukmethoden en het product — en sectorspecifieke regels, dat hij commentaar levert op ontwerpen en deelneemt aan de discussies in verband met ontwikkelingen in de technische adviesraad (TAB). De contractant zal input van zijn leden verzamelen om geconsolideerde input over te brengen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 vertegenwoordiging van belanghebbenden: Milieu-ngo‘s Voor het verlenen van de aanbestede diensten is expertise vereist op het gebied van levenscyclusanalyse en kennis van de EU-instrumenten voor het milieubeleid ten aanzien van producten (bijv. EU-milieukeur, ecologisch ontwerp, milieuvoetafdruk). De diensten omvatten deelname aan vier technische secretariaten (de vrijwilligers die leiding geven aan de ontwikkeling van product — of sectorspecifieke regels), deelnemen aan de werkzaamheden van de bestuursorganen van het proces, commentaar leveren op ontwerpen en commentaar verzamelen van hun leden.
Perceel 2 vertegenwoordiging van belanghebbenden: mkb‘s Voor het verlenen van de aanbestede diensten is expertise vereist op het gebied van levenscyclusanalyse en kennis van de EU-instrumenten voor het milieubeleid ten aanzien van producten (bijv. EU-milieukeur, ecologisch ontwerp, milieuvoetafdruk). De diensten omvatten deelname aan vier technische secretariaten (de vrijwilligers die leiding geven aan de ontwikkeling van product — of sectorspecifieke regels), deelnemen aan de werkzaamheden van de bestuursorganen van het proces, commentaar leveren op ontwerpen en commentaar verzamelen van hun leden.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 109-247385 Aankondiging van een opdracht 09/06/2018