Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging op het gebied van ui...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
19/03/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/05/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
356/PP/2014/FC.
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging op het gebied van uitstoot alsook concurrentievermogen en economische analyse van de automobielindustrie
Meervoudige raamovereenkomst voor de verlening van adviesdiensten inzake uitstoot van wegvoertuigen en concurrentievermogen en economische analyse van de automobielindustrie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
19/03/2014 00:00
Niet van toepassing
12/05/2014 23:59
20/05/2014 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Uitstoot van wegvoertuigen
Opstelling, analyse en evaluatie van een kosten-batenanalyse met betrekking tot de wetgeving inzake uitstoot van voertuigen en verbetering van de bestaande wetgeving en aanpassing ervan aan de technische ontwikkelingen.
Perceel 2
Concurrentievermogen en economische analyse van de automobielindustrie en de automobielmarkt
Van de contractant wordt verwacht dat hij markt-, economische en technologische trends op de internationale markten voorstelt en analyseert, en de Commissie attent maakt op veranderingen die het wereldwijde concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie kunnen beïnvloeden. Daarenboven kan de contractant worden gevraagd de Commissie bij te staan bij het beoordelen van het effect van bestaande, op handen zijnde en toekomstige regelgevings- en beleidsmaatregelen op het wereldwijde concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie. De methodologische en marktdeskundigheid van de contractant zullen ook worden gebruikt om de Commissie te helpen bij het analyseren van de economische gevolgen van de interactie tussen verschillende beleidsgebieden en bij het bepalen van de beste manieren om specifieke maatregelen uit te voeren.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 055-091157
Aankondiging van een opdracht
19/03/2014 00:00