Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Titel:
Diensten voor softwareontwikkeling
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
08/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
01/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2018/ICT/9778
Diensten voor softwareontwikkeling
Diensten voor softwareontwikkeling en -onderhoudsdiensten: (i) (heropening is gebaseerd op drempelwaarde) Ontwikkeling van nieuwe softwareproducten of grote update van een bestaand softwareproduct, geleverd in de vorm van een project; (ii) (cascade) Onderhoudsactiviteiten voor de wijziging van een product na levering om fouten te corrigeren, prestaties of andere kenmerken te verbeteren; en (iii) (cascade) De verdere ontwikkeling van een bestaand softwareproduct, doorgaans om bedrijfsfunctionaliteit toe te voegen of aan te passen. De opdracht moet hoofdzakelijk worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Er wordt verwacht dat slechts enkele activiteiten in de kantoren van het ECDC in Solna, Zweden, zullen worden uitgevoerd. De contractant wordt geacht nauw samen te werken met het ECDC, met een externe contractant inzake IT-infrastructuur en met een externe contractant inzake kwaliteitsborgingsdiensten voor IT.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
08/06/2018 00:00
24/07/2018 23:59
Niet van toepassing
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 139-316713 Rectificatie 21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175 Aankondiging van een opdracht 08/06/2018 00:00