Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek inzake de beoordeling van mogelijke globale regelgevende maatregelen t...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
16/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.B.3/SER/2018/0008
Onderzoek inzake de beoordeling van mogelijke globale regelgevende maatregelen ter reductie van de broeikasgasemissies van de internationale scheepvaart.
De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is helpen bij de voorbereiding van en het leveren van een bijdrage tot de besprekingen in de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) over maatregelen ter vermindering van de emissies voor de internationale scheepvaartsector en de effecten ervan op landen in het kader van de IMO-strategie betreffende de reductie van de broeikasgasemissies van schepen. Om de definiëring mogelijk te maken van de reducerende maatregelen die nodig zijn om overeenstemming met de temperatuurdoelstelling van het Akkoord van Parijs te bereiken, en om de effecten ervan op landen te beoordelen, is een degelijke methodologie vereist die rekening houdt met de verschillende kwesties, zoals het reductiepotentieel, mogelijke kostenimplicaties, projecties van de toekomstige groei van de handel en de vraag naar scheepvaartdiensten enz.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
16/06/2018 00:00
31/07/2018 16:30
02/08/2018 00:00
09/08/2018 16:00
20/08/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 114-258517 Aankondiging van een opdracht 16/06/2018 00:00