Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verbetering van de kostenefficiëntie van visserijonderzoeken en beoordelingen va...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
21/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/EMFF/2018/015
Verbetering van de kostenefficiëntie van visserijonderzoeken en beoordelingen van visbestanden aan de hand van genetische sequentiereactiemethoden van de volgende generatie
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van een dienstenovereenkomst. De doelstelling van onderhavige opdracht is de ondersteuning van een verkennende studie om te onderzoeken of en hoe DNA HTS-methoden (high throughput sequencing) van de volgende generatie: a) de nood aan conventionele onderzoeken op basis van sleepnetvisserij voor demersale en benthische visbestanden in EU-wateren kunnen vervangen of verminderen; b) snellere en goedkopere beoordelingen van visbestanden en biodiversiteitsanalyses van mariene visbestanden kunnen ondersteunen. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 117-264865
Aankondiging van een opdracht
21/06/2018 00:00