Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Tenuitvoerlegging van een programma voor uitwisselingen van goede praktijken inz...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicatiedatum op TED:
14/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
Tenuitvoerlegging van een programma voor uitwisselingen van goede praktijken inzake gendergelijkheid.
De doelstelling van de opdracht is de tenuitvoerlegging van een programma voor uitwisselingen van goede praktijken inzake gendergelijkheid in 2019 en 2020. Het programma voor uitwisselingen van goede praktijken vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie over beleidskwesties inzake gendergelijkheid en de overdraagbaarheid van goede praktijken tussen landen. Het is gericht op de versterking van wederzijds leren tussen de deelnemende landen en op de ontwikkeling van synergieën in een partnerschap met de Europese Commissie met het oog op de versterking van beleid op de belangrijkste prioriteitsgebieden van het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019. Het programma voor uitwisselingen van goede praktijken is gericht op concrete beleidsmaatregelen die zowel de opportuniteiten als de beperkingen voor de tenuitvoerlegging van het beleid aanpakken en de mogelijkheden en/of beperkingen voor de overdraagbaarheid naar de lidstaten duidelijk belichten. Deze uitwisselingen moeten de beleidsdiscussie over gendergelijkheid ondersteunen op EU- en nationaal niveau.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
14/07/2018 00:00
18/09/2018 12:00
20/09/2018 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 134-304483
Aankondiging van een opdracht
14/07/2018 00:00