Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van diensten inzake strategische communicatie aan het Europees Milieua...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
23/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/COM/18/003
Verlening van diensten inzake strategische communicatie aan het Europees Milieuagentschap
Het EEA wil een raamovereenkomst voor diensten sluiten met een dienstverlener die het EEA moet ondersteunen op het gebied van strategische communicatie om de doelstellingen te bereiken die in het kader voor communicatie zijn geformuleerd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
23/06/2018 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
06/08/2018 14:00
08/08/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 119-269874 Aankondiging van een opdracht 23/06/2018 00:00