Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstaan van de Europese Commissie bij de beoordeling van aanvragen van nieuwkom...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
23/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Bijstaan van de Europese Commissie bij de beoordeling van aanvragen van nieuwkomers, voor belangrijke capaciteitsveranderingen en tot sluiting.
De Richtlijn betreffende emissiehandelssystemen en de geharmoniseerde toewijzingsregels bepalen de regels voor de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2013-2020 aan tal van vaste inrichtingen in alle EU-lidstaten. Kosteloze rechten voor de derde handelsperiode 2013-2020 kunnen ook worden toegewezen aan nieuwe inrichtingen of inrichtingen die een belangrijke capaciteitsuitbreiding ondergingen. Om de respectieve bedragen van kosteloze rechten te krijgen, moeten de beheerders van dergelijke inrichtingen aanvragen met onafhankelijk geverifieerde gegevens indienen bij de nationale bevoegde autoriteiten. De bevoegde autoriteiten moeten het voorlopige bedrag van de rechten bepalen en de Commissie informeren over de aanvraag en het respectieve bedrag. Analoog, moeten ondernemers tijdens de derde handelsperiode de nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van alle veranderingen in hun werking die een invloed kunnen hebben op de toewijzing van de inrichting, zoals belangrijke capaciteitsverminderingen en (gedeeltelijke) beëindiging van de werkzaamheden van een inrichting.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
23/06/2018 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 119-269890 Aankondiging van een opdracht 23/06/2018 00:00