Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Voorbereidende steun voor de statistische evaluatie van de vergelijkende analyse...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
26/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/GMO/2018/02
Voorbereidende steun voor de statistische evaluatie van de vergelijkende analyse van veldproeven met genetisch gemodificeerde planten en voor de evaluatie van toxicologische studies betreffende de veiligheid van levensmiddelen en...
Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het afsluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar. De raamovereenkomst zal ten uitvoer worden gelegd via specifieke overeenkomsten of bestelformulieren. In de specifieke overeenkomst of het bestelformulier zullen de specifieke voorwaarden worden vastgesteld voor de uitvoering van de individuele taken. Specifieke doelstellingen: Deze aanbesteding is in de volgende 2 percelen verdeeld: — Perceel 1 – Voorbereidende steun voor de statistische evaluatie van de vergelijkende analyse van veldproeven met genetisch gemodificeerde planten, — Perceel 2 – Voorbereidende steun voor de evaluatie van toxicologische studies betreffende de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders die genetisch gemodificeerde planten bevatten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/06/2018 00:00
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Voorbereidende steun voor de statistische evaluatie van de vergelijkende analyse van veldproeven met genetisch gemodificeerde planten De doelstelling van perceel 1 is het verlenen van statistische ondersteuning aan het GGO-panel van de EFSA voor de analyse van de gegevens die tijdens veldproeven zijn verzameld met het oog op de karakterisering van genetisch gemodificeerde planten qua samenstelling, agronomie en fenotype.
Perceel 2 Voorbereidende steun voor de evaluatie van toxicologische studies betreffende de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders die genetisch gemodificeerde planten bevatten De doelstelling van perceel 2 is het GGO-panel van de EFSA te ondersteunen door na te gaan of de in het kader van een aanvraag ingediende toxiciteitsonderzoeken voldoen aan de regelgevingskaders en methodologische normen
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 120-272188 Aankondiging van een opdracht 26/06/2018 00:00