Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Elektriciteits- en gasvoorziening
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
26/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/012/18
Elektriciteits- en gasvoorziening
De doelstelling van deze uitnodiging tot inschrijving is het sluiten van een contract voor de levering van elektriciteit en gas aan de verbruikspunten in de gebouwen AA1, AA2 en AA3 van het hoofdkantoor van het Bureau, overeenkomstig de openbare aanbestedingsprocedure die is uiteengezet in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. Na de publicatie van het staatsblad van 4.4.2009, dat van kracht werd op 1.7.2009, zijn laagspanningstarieven onderdrukt en wordt het nuttig geacht op de vrijgemaakte energiemarkt te zoeken naar aanbiedingen met meer concurrerende prijzen.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Elektriciteitsvoorziening voor de gebouwen van het hoofdkantoor van het Bureau
De opdracht omvat uitsluitend de levering van hoogspanningsstroom via een energieleverancier, omdat contracten voor toegang tot elektriciteitsnetten rechtstreeks worden geregeld tussen het Bureau en het distributiebedrijf. Het Bureau zal de distributiekosten rechtstreeks aan deze laatste betalen, zodat de geselecteerde energieleverancier het Bureau enkel de volgens het verloop van deze aanbestedingsprocedure overeengekomen kosten zal aanrekenen. Alle meetuitrusting voor de stroomvoorziening valt onder de regeling van het eigendomsrecht.
Perceel 2
Gasvoorziening voor de gebouwen van het hoofdkantoor van het Bureau
Het toepassingsgebied van de opdracht heeft enkel betrekking op de levering van aardgas. Momenteel valt alle meetuitrusting voor de gasvoorziening voor het gebouw AA2 onder het eigendomsrecht en de uitrusting voor gebouw AA1 onder een huurregeling: — AA1: de meetinstallaties worden gehuurd en de telemetrie-uitrusting valt onder de regeling van het eigendomsrecht, — AA2: de meetinstallaties vallen onder het eigendomsrecht en er is geen telemetrie aanwezig.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 120-272187
Aankondiging van een opdracht
26/06/2018 00:00