Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Externe kwaliteitsbeoordeling van tests met betrekking tot antimicrobiële gevoel...
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
03/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2018/OCS/8959
Externe kwaliteitsbeoordeling van tests met betrekking tot antimicrobiële gevoeligheid voor salmonella en campylobacter.
De opdracht behelst de levering van plannen voor externe kwaliteitsbeoordeling ter ondersteuning van de doelstellingen op het gebied van surveillance op EU-niveau met betrekking tot de antimicrobiële weerstand van Salmonella Enterica (perceel 1) en Campylobacter Jejuni/C. coli (perceel 2) (zie 2.1).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Externe kwaliteitsbeoordeling voor Salmonella Enterica.
Perceel 1: heeft betrekking op de organisatie van een oefening inzake externe kwaliteitsborging voor serotypering en tests met betrekking tot antimicrobiële gevoeligheid, met inbegrip van de opsporing en de bevestiging van ESBL-, verworven AmpC, en carbapenemaseproducerende Salmonella Enterica.
Perceel 2
Externe kwaliteitsbeoordeling voor campylobacter.
Perceel 2: heeft betrekking op de organisatie van een oefening inzake externe kwaliteitsborging voor de identificatie van soorten en tests met betrekking tot antimicrobiële gevoeligheid voor Campylobacter Jejuni en C. Coli.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 125-283838
Aankondiging van een opdracht
03/07/2018 00:00