Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Milieurisicobeoordeling (MRB) van de toepassing van nanowetenschap en nanotechno...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
06/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/SCER/2018/02
Milieurisicobeoordeling (MRB) van de toepassing van nanowetenschap en nanotechnologie in de voedsel- en voederketen.
De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een rechtstreekse overeenkomst voor de uitvoering van specifieke taken tijdens een duidelijk afgebakende periode die is vastgelegd in de aanbestedingsstukken.De EFSA moet een leidraad opstellen voor de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen die onder haar bevoegdheid vallen. Met deze opdracht wil de EFSA beginnen met het verzamelen van alle relevante informatie en literatuur in een voorbereidend rapport.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/07/2018 00:00
11/10/2018 14:30
Niet van toepassing
19/10/2018 14:30
22/10/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 183-413242 Rectificatie 22/09/2018 00:00
2018/S 128-290671 Aankondiging van een opdracht 06/07/2018 00:00