Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Project voor de ontwikkeling van pilotcursussen op het gebied van cyberdefensie.
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
13/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
18.CAT.OP.205
Project voor de ontwikkeling van pilotcursussen op het gebied van cyberdefensie.
Het doel van de raamovereenkomst is het verzorgen van pilotcursussen op het gebied van cyberdefensie, waaronder het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van ETE-pilotcursussen en -evenementen op het gebied van cyberdefensie. Daarnaast wordt voorzien in een project voor de ontwikkeling van pilotcursussen met als doel het concept en de praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van gestandaardiseerde cybercursussen en bijbehorende ETE-producten en -diensten in alle lidstaten te analyseren en te ontwikkelen met het oog op een duurzame verstrekking via het ETEE-platform van de EVDA. De pilotcursussen moeten opleidingsdoelstellingen verwezenlijken, waaronder leerplannen, methodologieën en instrumenten voor de opleiding van geschikt personeel in de hoofdkwartieren van de lidstaten en op EU-niveau. De opdracht moet producten leveren die de EVDA in staat stellen cursussen op het gebied van cyberdefensie te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/07/2018 00:00
25/09/2018 16:00
26/09/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 133-301903 Aankondiging van een opdracht 13/07/2018 00:00