Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake documentbeheer.
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
21/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/003/18
Diensten inzake documentbeheer.
Perceel 1 — Ondersteunende diensten voor de activiteiten van de EUIPO in verband met de archivering, het beheer en de verspreiding van documenten, briefwisseling en pakketten en het Wubbo de Boer Inter@ctive Centre.Perceel 2 - Diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die de EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, en het digitale beheer van documenten en gegevens.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
21/07/2018 00:00
03/09/2018 13:00
05/09/2018 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Ondersteunende diensten voor de activiteiten van de EUIPO in verband met de archivering, het beheer en de verspreiding van documenten, briefwisseling en pakketten en het Wubbo de Boer Inter@ctive Centre.
Perceel 1 - De reikwijdte van het gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op perceel 1 omvat de levering van operationele diensten, specifieke diensten en andere diensten op het gebied van archiefbeheer, interne distributie, centrale reprografie en de activiteiten van het Wubbo de Boer Inter@ctive Centre („WdB IC").Operationele diensten zijn diensten die doorlopend worden verleend en omvatten het volgende:— archiefbeheer, zowel binnen als buiten de EUIPO-faciliteiten,— interne verspreiding (post, pakjes, publicaties en andere stukken),— centrale reprografie,— diensten van het Wubbo de Boer Inter@ctive Centre, waaronder de leeszaal voor het raadplegen van bibliografisch materiaal, samen met de bijbehorende opslagfaciliteiten en multifunctionele ruimten.Het toepassingsgebied van de opdracht omvat ook specifieke diensten, zoals het onderhoud van modules voor archivering of de aankoop, leasing of huur van materiaal. Soms kan het EUIPO de contractant verzoeken andere diensten te verlenen die verband houden met het voorwerp van de opdracht. De diensten die momenteel onder andere opdrachten van het EUIPO vallen, vallen buiten de omvang van deze uitnodiging tot inschrijving.
Perceel 2
Diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die de EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, en het digitale beheer van documenten en gegevens.
Perceel 2 - Het onderwerp van perceel 2 is het verlenen van diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die het EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, alsook het verlenen van diensten in verband met het digitale gegevensbeheer.Ter informatie: de belangrijkste diensten die in deze aanbesteding zijn opgenomen, zijn de volgende:— dienst 1: beheer van inkomende en uitgaande briefwisseling en pakketten bij het EUIPO,— dienst 2: digitalisering en/of digitale verwerking van briefwisseling,— dienst 3: digitale distributie van briefwisseling (postverzending),— dienst 4: coderen van gegevens („Key-In”),— dienst 5: betalingsidentificatie,— dienst 6: koppeling van betalingen.De distributie van diensten betekent echter niet dat elk van deze activiteiten afzonderlijk kan worden verricht. In feite zijn sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande tenuitvoerlegging van andere diensten, terwijl andere tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 139-316711
Aankondiging van een opdracht
21/07/2018 00:00