Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlenen van ondersteuning met betrekking tot de identificatie van benaderingen ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
17/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.D.1/SER/2018/0017
Verlenen van ondersteuning met betrekking tot de identificatie van benaderingen en maatregelen voor actieprogramma‘s in het kader van Richtlijn 91/676/EC.
Het algemene doel van de opdracht is het bijstaan van de Europese Commissie bij het verzamelen, vergelijken en samenvatten van informatie betreffende de maatregelen die ten uitvoer werden gelegd in het kader van Richtlijn 91/676/EEC (de nitraatrichtlijn) in de 28 lidstaten en, indien van toepassing, op regionaal niveau met het oog op naleving van de richtlijn.De opdracht is gericht op maatregelen en wettelijke instrumenten die voortvloeien uit artikel 5 van de nitraatrichtlijn, dat vereist dat de lidstaten actieprogramma‘s opstellen waarin maatregelen moeten worden opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en beperken van het risico op het lekken van nitraten en van afspoeling van landbouwactiviteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
17/07/2018 00:00
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 135-307154
Aankondiging van een opdracht
17/07/2018 00:00