Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge r...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
17/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/IDM/R0/18/009
Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge resolutie voor het referentiejaar 2018
Deze oproep tot inschrijving is gericht op de opstelling van (een) raamovereenkomst(en) met (een) ondernemer(s) voor de bijwerking en productie van 4 bestaande lagen in hoge resolutie (HRL‘s, high resolution layers) met een aantal veranderingen (voornamelijk nieuwe en aangepaste producten betreffende veranderingen) voor het referentiejaar 2018, en producten betreffende veranderingen voor de periode 2015-2018.Deze aanbesteding is verdeeld in 4 percelen:— perceel 1: ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018;— perceel 2: producten inzake bos: boomdichtheid en dominant bladtype en producten betreffende veranderingen, evenals producten inzake bostype;— perceel 3: grasland en verandering in grasland;— perceel 4: water en natheid.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in afdeling 2.2.1 en afdeling 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018 Dit perceel omvat de productie van 3 belangrijke producten:1) de voortzetting van de bestaande producten inzake ondoordringbaarheidsstatus voor het referentiejaar 2018, maar met een toename van de ruimtelijke resolutie van 20 m naar 10 m (nu);2) de voortzetting van de bestaande producten inzake verandering in ondoordringbaarheid voor 2015-2018 (op 20 m);3) een statuslaag met opbouwcomponent voor 2018 met een ruimtelijke resolutie van 10 m.De HRL inzake ondoordringbaarheid heeft de langste bestaande tijdreeksen van alle HRL‘s, teruggaand tot producten voor 2006, 2009, 2012 en 2015, en aanverwante producten betreffende veranderingen. De productiemethode en de workflow zijn intussen relatief stabiel, maar in vergelijking met de eerdere producten worden er 2 belangrijke veranderingen ingevoerd:1) de statuslaag inzake ondoordringbaarheid voor 2018 zal zorgen voor een verhoging in de ruimtelijke resolutie van 20 m x 20 m pixelgrootte naar 10 m x 10 m pixelgrootte, overeenkomstig de technologische ontwikkelingen en verbeteringen;2) toegevoegde waarde leveren, een geharmoniseerd opbouwproduct dat werd ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie als onderdeel van de Europese nederzettingenkaart (ESM, european settlement map) wordt opgenomen en zal gebaseerd zijn op Sentinel 2-beeldmateriaal en zal volledig geharmoniseerd zijn met de ondoordringbaarheidscomponent in dezelfde ruimtelijke resolutie van 10 m x 10 m.
Perceel 2 producten inzake bos: boomdichtheid en dominant bladtype en producten betreffende veranderingen, evenals producten inzake bostype Dit perceel omvat de bijwerking van de HRL inzake bos en volgt grotendeels de vastgestelde productiemethode en -workflow om een hoofdproduct inzake boomdichtheid en dominant bladtype af te leiden voor het referentiejaar 2018. Afgeleide „bosproducten” die vergelijkbaar zijn met de eerdere producten worden ook opgenomen. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de eerdere HRL‘s inzake bos zijn:1) een verhoging in de ruimtelijke resolutie naar 10 m x 10 m voor de statuslagen, overeenkomstig de andere HRL‘s;2) een vereenvoudiging van de producten betreffende verandering, op basis van de lessen die werden getrokken uit de eerste producten betreffende verandering inzake bos (periode 2012-2015).Om producten betreffende verandering voor de volledige beschikbare tijdreeksen mogelijk te maken, worden deze vereenvoudigingen zowel voor 2012-2015 (op basis van de bestaande producten betreffende verandering voor 2012-2015) als voor 2015-2018 uitgevoerd.
Perceel 3 Grasland en verandering inzake grasland Dit perceel omvat de productie van een bijwerking van de producten inzake grasland voor 2015 en een eerste product betreffende verandering inzake grasland. De ruimtelijke resolutie voor statuslagen verhoogt naar 10 m x 10 m overeenkomstig de andere percelen.
Perceel 4 Water en natheid Dit perceel omvat de productie van een bijwerking van het type „rollend archief” van het basisproduct inzake water en natheid voor 2015. De bijwerking heeft een ander karakter in vergelijking met de andere percelen aangezien het product inzake water en natheid in essentie de frequentie in kaart brengt waarmee de omstandigheden van water en natheid zich over een lange periode van 7 jaar (met 4 seizoensgebonden waarnemingen per jaar) voordoen. Overeenkomstig de andere percelen gaat de bijwerking van het product inzake water en natheid voor het referentiejaar 2018 over naar een ruimtelijke resolutie van 10 m x 10 m voor het product inzake water en natheid.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 183-413243 Rectificatie 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Aankondiging van een opdracht 17/07/2018 00:00