Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Inrichtings-, renovatie- en herstelwerkzaamheden voor de gebouwen van de Europes...
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
04/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
AO 641
Inrichtings-, renovatie- en herstelwerkzaamheden voor de gebouwen van de Europese Rekenkamer
De Europese Rekenkamer, hierna „de Rekenkamer”, wenst een ondernemer te selecteren, hierna „de contractant”, om inrichtings-, renovatie en herstelwerkzaamheden uit te voeren voor de gesloten en overdekte delen en voor de afwerking van haar gebouwen.Er wordt een raamovereenkomst gesloten voor de uitvoering van 2 soorten werkzaamheden:— onderhouds- en herstelwerkzaamheden die gedurende de hele looptijd van de overeenkomst worden uitgevoerd volgens de behoeften van de Rekenkamer: onderhoudswerken, renovatiewerken met het oog op de handhaving van het kwaliteitsniveau van het bouwkundige erfgoed, uiteenlopende herstellingen aan jaloezieën, deuren en ramen, terugkerende leveringen van stukken voor herstellingen enz.;— herinrichtings- of renovatieprojecten die bestaan uit complexere werkzaamheden in grotere zones die de tussenkomst van meerdere ondernemingen vereisen.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
04/08/2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 149-340234 Aankondiging van een opdracht 04/08/2018