Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor deskundige adviesverlening inzake het Europees ruimtevaart...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
17/06/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/08/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
693/PP/2018/FC
Raamovereenkomst voor deskundige adviesverlening inzake het Europees ruimtevaartbeleid en Europese ruimtevaartprogramma's
In het kader van raamovereenkomst worden taken uitgevoerd op de volgende gebieden:A. het EU-ruimtevaartprogramma en initiatieven met inbegrip van maar niet beperkt tot: Europese satellietnavigatiesystemen (Galileo en Egnos), Copernicus, het programma voor ruimtebewaking en -monitoring (SST), het Govsatcom-initiatief en het programma voor bescherming van kritieke infrastructuur;B. internationale betrekkingen voor ruimtegerelateerde aangelegenheden;C. ruimteonderzoek.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
73220000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/06/2019 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23/08/2019 16:00
27/08/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Ondersteuning van het beheer, de tenuitvoerlegging, de monitoring van en de verslaglegging over het Europees ruimtevaartbeleid en -programma Taak 1: ondersteuning van het beheer van het Europees ruimtevaartbeleid, ruimteonderzoek en ruimtevaartprogramma’s;taak 2: ondersteuning van de tenuitvoerlegging en de monitoring van het Europees ruimtevaartbeleid, ruimteonderzoek en ruimtevaartprogramma’s;taak 3: ondersteuning van de verslaglegging van het Europees ruimtevaartbeleid en Europese ruimtevaartprogramma’s.
Perceel 2 Ondersteuning van de strategische, economische en marktintroductie-aspecten van de Europese ruimtevaartprogramma’s, met inbegrip van ruimteonderzoek Ondersteuning van de strategische, economische en marktintroductie-aspecten van de Europese ruimtevaartprogramma’s.A. ontwikkeling van beleid en strategie;B. bewustmaking;C. juridische bijstand.
Perceel 3 Internationale strategie Ondersteuning van de internationale strategie van het EU-ruimtevaartprogramma:bij het beheer van het Europees ruimtevaartprogramma werkt de Europese Commissie aan een internationale strategie die de totstandbrenging van gezamenlijke standpunten binnen internationale organen en organisaties voor normontwikkeling omvat, om samen met derde landen innovatieve toepassingen en ruimtetechnologie te ontwikkelen, en het wereldwijde ondernemingsklimaat voor Europese bedrijven te verbeteren.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 114-278797 Aankondiging van een opdracht 17/06/2019 00:00