Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beoordelen, identificeren, delen en verspreiden van beste praktijken voor het hu...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
24/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.D.2/SER/2018/0019
Beoordelen, identificeren, delen en verspreiden van beste praktijken voor het humane beheer van invasieve uitheemse soorten.
De doelstelling van de opdracht is het bevorderen van de toepassing van de beste praktijken voor het humane beheer van invasieve uitheemse dieren door middel van dodelijke of niet-dodelijke maatregelen, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten. Het project zal met name betrekking hebben op diersoorten die zijn opgenomen in de lijst van invasieve uitheemse soorten die voor de Unie van belang zijn (Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/1141 en 2017/1263 van de Commissie).In het plan moeten de bestaande doeltreffende beheersmaatregelen voor invasieve uitheemse dieren worden geïdentificeerd met het oog op de uitroeiing, de bestrijding en/of de beheersing van hun populaties teneinde hun effect op de biodiversiteit, de daarmee verband houdende ecosysteemdiensten en, waar van toepassing, de gezondheid van de mens of de economie tot een minimum te beperken. De maatregelen moeten worden beoordeeld op hun kosteneffectiviteit, hoe humaan ze zijn en andere mogelijke neveneffecten. De opdracht is ook gericht op de verspreiding van de maatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
24/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 140-319297
Aankondiging van een opdracht
24/07/2018 00:00