Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Gestructureerde dialoog op het gebied van cultuur.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Publicatiedatum op TED:
20/07/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EAC/26/2018
Gestructureerde dialoog op het gebied van cultuur.
De nieuwe Europese agenda voor cultuur, COM(2018)287, die door de Commissie is goedgekeurd op 22.5.2018, stelt een nieuw overkoepelend kader voor beleidssamenwerking op het gebied van cultuur in de EU voor dat voortbouwt op de Europese agenda van 2007. In het kader van de nieuwe agenda, stelt de Commissie voor „de huidige gestructureerde dialoog uit te breiden, de onderwerpen die werden onderzocht in het kader van de open coördinatiemethode te overstijgen, meer te putten uit online-samenwerkingsmogelijkheden, en zich per geval open te stellen voor relevante organisaties buiten de culturele en creatieve sectoren”. De Commissie stelt ook „een meer actieve rol voor het maatschappelijk middenveld bij de voorbereiding van de tweejaarlijkse Europese Cultuurfora” voor. De doelstellingen zijn: het versterken van het lobbyvermogen van de culturele sector in de beleidsdiscussie op Europees niveau; het mogelijk maken van een regelmatige uitwisseling van standpunten en een gestructureerde dialoog tussen de Commissie en belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van cultuur; het bijdragen tot en informatie verstrekken over beleidsontwikkelingen op het gebied van cultuur op Europees niveau.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3888
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/07/2018 00:00
19/09/2018 13:00
20/09/2018 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 138-314145
Aankondiging van een opdracht
20/07/2018 00:00