Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: Op weg naa...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publicatiedatum op TED:
08/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2018/023
Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: Op weg naar een EU-strategie die gericht is op de vaardigheden en de aanwervingsbehoeften van de waardeketen op papierbasis (pulp- en papierproductie en papierprinten).
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van een dienstenovereenkomst voor het volgende onderwerp: „Op weg naar een EU-strategie die gericht is op de vaardigheden en de aanwervingsbehoeften van de waardeketen op papierbasis (pulp- en papierproductie en papierprinten)“.De algemene doelstelling van deze aanbesteding is een kader te bieden voor de ontwikkeling van een strategie voor sectorale vaardigheden en rekrutering voor de EU-waardeketen op papierbasis, waarin zowel de huidige als de waarschijnlijke toekomstige behoeften aan vaardigheden aan bod komen, alsook inhoud en rekruteringskwesties op het gebied van onderwijs en opleiding, als basis om de sector te helpen wereldwijd concurrerend te blijven met het oog op technologische veranderingen en beleidsveranderingen die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. De werkpakketten en taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 151-346186
Aankondiging van een opdracht
08/08/2018 00:00