Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers.
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publicatiedatum op TED:
17/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2018/020
Europees opleidingsprogramma inzake ondernemerschap voor onderwijzers.
Dit is een oproep tot inschrijvingen in de vorm van een openbare procedure, uitgeschreven met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor het opzetten, testen, verstrekken en verspreiden van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap dat de vaardigheden en pedagogische middelen van onderwijzers in hogeronderwijsinstellingen moet verbeteren.Het algemene doel van deze actie is het bevorderen van een interdisciplinaire aanpak in Europese hogeronderwijsinstellingen, en dus het ondersteunen van de invoering van ondernemerschapsonderwijs, ook buiten de traditionele domeinen van instituten voor bedrijfskunde en economische faculteiten.De doelstelling van deze actie is het ontwerp, de ontwikkeling en de organisatie van opleidingsmodules voor onderwijzers in hogeronderwijscontexten ondersteunen. De contractant moet de activiteiten richten op zowel de methodologie als de inhoud van een opleidingsprogramma inzake ondernemerschap.De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 212-483698
Rectificatie
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Aankondiging van een opdracht
17/08/2018 00:00