Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning voor bijkomende regionale/lokale platforms voor de co-existentie t...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
04/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.D.3/SER/2018/0021
Ondersteuning voor bijkomende regionale/lokale platforms voor de co-existentie tussen mensen en grote carnivoren.
Deze oproep tot inschrijving omvat de verlening van diensten voor de bevordering van de dialoog onder belanghebbenden en voor het terugdringen van conflicten over het behoud van grote carnivoren. De contractant moet minstens 3 regionale of lokale platforms voor belanghebbenden (helpen) opzetten en deze beheren (onder meer bijstand verlenen, beheren van het secretariaat, optreden als bemiddelaar/facilitator, zorgen voor ontmoetingsplaatsen, catering en een communicatiestrategie), en daarbij gebruikmaken van relevante technieken voor conflictoplossing. Er moeten minstens 15 vergaderingen/workshops worden georganiseerd voor elk opgezet platform (minimaal 3 platforms). De contractant moet in elk van de gebieden waarop de lokale/regionale platforms zijn opgezet instaan voor de uitvoering van minstens 2 tot 3 relevante acties die zijn opgenomen in het document „Key actions for large carnivore populations in Europe” (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
04/08/2018
11/09/2018 16:30
12/09/2018
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 149-340238 Aankondiging van een opdracht 04/08/2018