Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Vervanging van chemische stoffen met problematische eigenschappen (fase II).
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
17/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/025
Vervanging van chemische stoffen met problematische eigenschappen (fase II).
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van 1 dienstenovereenkomst in het kader van de vervanging van chemische stoffen met problematische eigenschappen. De contractant moet oplossingen bevorderen en verspreiden op specifieke gebieden zoals bio-economie, recycleerbaarheid en biociden, teneinde de vervanging van bepaalde chemische stoffen door alternatieve oplossingen te versnellen en de kosten voor het mkb om alternatieve oplossingen te zoeken voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen te verminderen. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 3 taken, die moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in sectie 1.4.1 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Niet van toepassing
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 157-359375 Aankondiging van een opdracht 17/08/2018 00:00