Gegevens van de oproep tot inschrijving

The extended deadline is 11/01/2019, local time 16:00
Titel:
Draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg.
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publicatiedatum op TED:
27/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/01/2019
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
JRC/IPR/2018/C.4/0033/OC
Draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg.
Het JRC is betrokken bij het proces voor de herziening van de wetgeving inzake emissies in reële rijomstandigheden en 1 van de taken is de beoordeling van de onzekerheid van de emissiemeting op de weg, rekening houdend met de verschillende modellen van draagbare emissiemeetsystemen die op de markt beschikbaar zijn. Daarvoor dient het JRC verschillende draagbare emissiemeetsystemen aan te kopen van verschillende fabrikanten om de stabiliteit ervan op korte en lange termijn te beoordelen.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
27/10/2018 00:00
11/01/2019 16:00
14/01/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Draagbaar emissiemeetsysteem model I
Aankoop van draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg (model I), met inbegrip van onderhoudsdiensten.
Perceel 2
Draagbaar emissiemeetsysteem model II
Aankoop van draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg (model II), met inbegrip van onderhoudsdiensten.
Perceel 3
Draagbaar emissiemeetsysteem model III
Aankoop van draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg (model III), met inbegrip van onderhoudsdiensten.
Perceel 4
Draagbaar emissiemeetsysteem model IV
Aankoop van draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg (model IV), met inbegrip van onderhoudsdiensten.
Perceel 5
Draagbaar emissiemeetsysteem model V
Aankoop van draagbare emissiemeetsystemen voor emissietests voor voertuigen op de weg (model V), met inbegrip van onderhoudsdiensten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 222-507160
Rectificatie
17/11/2018 00:00
2018/S 218-497906
Rectificatie
13/11/2018 00:00
2018/S 208-473936
Aankondiging van een opdracht
27/10/2018 00:00