Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Forum voor belanghebbenden inzake internationale oceaangovernance
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
30/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
01/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/EMFF/2018/026
Forum voor belanghebbenden inzake internationale oceaangovernance
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure, die is gestart met het oog op het sluiten van een dienstenovereenkomst om een dienstverlener te selecteren voor het opzetten en exploiteren van een „secretariaat“, dat een regelmatige dialoog tussen de belangengroepen tot stand zal brengen op het gebied van het internationale oceaangovernance. Het doel van deze diensten is het samenbrengen van vertegenwoordigers, specialisten en experts van relevante groepen acteurs en belanghebbenden. Daarnaast zal het de opvolging van de IOG-agenda ondersteunen en het tot stand brengen van een regelmatige dialoog met betrekking tot de inspanningen van de EU om het internationale oceaangovernance te verbeteren.De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1) van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3)
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
30/08/2018
26/09/2018
Niet van toepassing
01/10/2018 15:00
02/10/2018 12:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 166-377790 Aankondiging van een opdracht 30/08/2018