Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar energiekosten, belastingen en de impact van overheidsinterventies...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
11/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER A4/2018/471
Onderzoek naar energiekosten, belastingen en de impact van overheidsinterventies inzake investeringen in de energiesector
Het doel is informatie te verzamelen over energieproductiekosten, systeem- en externe kosten in de energiesector, en tegelijk belastingen die verband houden met energieverbruik en die worden betaald aan de algemene begroting onder de loep te nemen, en een inventaris op te stellen van overheidsinterventies die verband houden met energie. Het onderzoek omvat de 28 lidstaten van de EU, alle grote energiebronnen, en buiten de energiesector de belangrijkste energieverbruikende sectoren zoals industrie, vervoer en landbouw. Buiten de EU richt het onderzoek zich op het opstellen van een zo volledig mogelijke database voor G20-landen. Om te kunnen aansluiten op de initiatieven van de energie-unie, zal het onderzoek beste praktijken in de lidstaten identificeren om subsidies voor fossiele brandstoffen te meten, en zal het de impact van subsidies voor fossiele brandstoffen op de EU-beleidsdoelstellingen met betrekking tot het koolstofarm maken van de economie analyseren, evenals investeringen in klimaatvriendelijke energietechnologieën. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt voor het volgende verslag inzake energieprijzen en -kosten, en het verslag inzake de stand van de energie-unie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 174-393677 Aankondiging van een opdracht 11/09/2018 00:00