Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Logistieke, administratieve en secretariële ondersteuning aan de Coördinatiegroe...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publicatiedatum op TED:
11/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
SANTE/2018/B3/042
Logistieke, administratieve en secretariële ondersteuning aan de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken en de werkgroepen ervan
De doelstelling van de opdracht is de voorzitter van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken en de woordvoerders van de werkgroepen van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken logistieke, administratieve en secretariële ondersteuning te verschaffen bij de tenuitvoerlegging van de taken met betrekking tot de werking van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken en de werkgroepen ervan. De contractant zal de voorzitter van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken en de woordvoerders van de werkgroepen van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken bijstaan door in te staan voor alle logistiek die is vereist voor de organisatie van fysieke en virtuele vergaderingen en door het uitvoeren van administratieve en secretariële taken. Dit is onderverdeeld in 2 pakketten met activiteiten, één met betrekking tot de ondersteuning van de Coördinatiegroep van de Europese referentienetwerken en het andere met betrekking tot de ondersteuning van de werkgroepen ervan. De contractant zal ze allemaal moeten aanpakken en de taken moeten uitvoeren die voor elk pakket worden beschreven.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
11/09/2018 00:00
22/10/2018 17:00
24/10/2018 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 174-393678
Aankondiging van een opdracht
11/09/2018 00:00