Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake het vervoer van pakjes en publicaties vanuit Brussel naar de res...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
13/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/045/772
Diensten inzake het vervoer van pakjes en publicaties vanuit Brussel naar de rest van de wereld en omgekeerd
Zie III.1) van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Prijs
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/09/2018 00:00
18/10/2018 15:00
19/10/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 176-398119
Aankondiging van een opdracht
13/09/2018 00:00