Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Titel:
Ondersteuning van de EU/EER, de EU-pretoetredingslanden en de buurlanden bij de ...
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
13/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2018/PHC/8245
Ondersteuning van de EU/EER, de EU-pretoetredingslanden en de buurlanden bij de paraatheid voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, perceel 1, perceel 2, perceel 3 en perceel 4
Om zijn inspanningen ter ondersteuning van de EU/EER, de EU-pretoetredingslanden en de buurlanden bij het opzetten van robuuste paraatheidssystemen te versterken, zoekt het ECDC ondersteuning op de volgende gebieden:1) het verstrekken van literatuuronderzoek over onderwerpen in verband met de paraatheid voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid;2) beoordeling (evaluatie) van de paraatheid voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid;3) de ontwikkeling van een monitoring- en evaluatiemethodologie voor de voorbereiding op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid;4) paraatheidsworkshops en simulatieoefeningen om de capaciteiten en vaardigheden te verbeteren.Elk gebied maakt deel uit van een of meer fasen van de paraatheidscyclus, aangezien zij de lidstaten door middel van verschillende benaderingen kunnen ondersteunen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/09/2018 00:00
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Het verstrekken van literatuuronderzoek over onderwerpen in verband met de paraatheid voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 2
Beoordeling (evaluatie) van de paraatheid voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 3
De ontwikkeling van een monitoring- en evaluatiemethodologie voor de voorbereiding op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 4
Paraatheidsworkshops en simulatieoefeningen om de capaciteiten en vaardigheden te verbeteren.
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 199-449724
Rectificatie
16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113
Aankondiging van een opdracht
13/09/2018 00:00