Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Opleiding in klaslokalen en e-learning inzake computertechnologie
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
22/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/10/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1489
Opleiding in klaslokalen en e-learning inzake computertechnologie
De EIB lanceert deze oproep tot inschrijving met als doelstelling het gunnen van raamovereenkomsten aan dienstverleners die diverse IT-gerelateerde opleidingen voor EIB-personeel zullen verzorgen via collectieve formele opleidingssessies of e-learningcursussen. Deze oproep tot inschrijving is verdeeld in 2 percelen:perceel 1: opleidingscursussen over Microsoft-tools (bijv. Microsoft Word of Excel);perceel 2: geven van IT-opleidingscursussen die niet over Microsoft-tools handelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
22/09/2018 00:00
10/10/2018 23:59
Niet van toepassing
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Opleidingscursussen over Microsoft-tools. De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime ervaring in het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige IT-opleidingen in een internationale omgeving voor grote particuliere bedrijven en/of publieke organisaties.De oproep tot inschrijving behelst het aanbieden van diverse IT-opleidingen aan alle werknemers van het EIB door:— het opstellen van opleidingscursussen, -workshops, -tools en -materiaal, alsook het afstemmen ervan op de behoeften van de EIB;— het aanbieden van groepsopleidingssessies, -workshops, -tools en -materiaal;— het aanbieden en uitvoeren van direct beschikbare gebruiksklare e-learningcursussen;— het ontwerpen, leveren en ten uitvoer leggen van op maat gemaakte e-learningcursussen.De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, zijn erop gericht de deelnemers (meestal eindgebruikers) praktische opleiding aan te bieden en hen de nodige vaardigheden te verschaffen voor een efficiënt gebruik van de IT-tools van Microsoft die zij op hun EIB-werkstations ter beschikking hebben.
Perceel 2 Geven van IT-opleidingscursussen die niet over Microsoft-tools handelen. De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime ervaring in het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige IT-opleidingen in een internationale omgeving voor grote particuliere bedrijven en/of publieke organisaties.De oproep tot inschrijving behelst het aanbieden van diverse IT-opleidingen aan alle werknemers van het EIB door:— het opstellen van opleidingscursussen, -workshops, -tools en -materiaal, alsook het afstemmen ervan op de behoeften van de EIB;— het aanbieden van groepsopleidingssessies, -workshops, -tools en -materiaal;— het aanbieden en uitvoeren van direct beschikbare gebruiksklare e-learningcursussen;— het ontwerpen, leveren en ten uitvoer leggen van op maat gemaakte e-learningcursussen.De diensten die in het kader van dit perceel worden aangeboden, zijn erop gericht de deelnemers praktische opleiding aan te bieden en hen in staat te stellen efficiënter te werken met behulp van instrumenten, software en technologie van andere producenten dan Microsoft.Dit zou betrekking kunnen hebben op de regelmatige behoeften van de eindgebruikers betreffende de bij EIB meest gebruikte instrumenten, alsook op gerichte, diepgaande technische opleiding voor beheerders en back-endgebruikers in IT- en systeemondersteunende teams.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 183-413249 Aankondiging van een opdracht 22/09/2018 00:00