Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan het Europees Milieuagentschap (EE...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
28/09/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/ADS/18/012
Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan het Europees Milieuagentschap (EEA)
Het EEA heeft mogelijk behoefte aan uitzendkrachten, ter aanvulling van zijn statutair personeel, om de volgende redenen:— ter vervanging van personeel dat afwezig is als gevolg van moederschapsverlof, langdurig ziekteverlof of om andere redenen,— aanpakken van piekperioden waarbij extra personeel is vereist voor een bepaalde tijd,— ter uitvoering, op tijdelijke basis, van taken die specifieke bevoegdheden vereisen waarover het EEA niet beschikt.Met het uitschrijven van deze aanbesteding, wil het EEA een uitzendbureau in de arm nemen dat uitzendkrachten ter beschikking kan stellen binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de vereiste beroepsprofielen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
28/09/2018 00:00
07/11/2018 14:00
09/11/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 187-421527
Aankondiging van een opdracht
28/09/2018 00:00