Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor diensten op het gebied van analyse, beoordeling en beleids...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
04/04/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/05/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Raamovereenkomst voor diensten op het gebied van analyse, beoordeling en beleidsontwikkeling met betrekking tot de effecten van lichte voertuigen op klimaatforcering.
Verordening (EG) nr. 443/2009 (CO2 van auto's) stelt een kortetermijndoelstelling vast van 130 g CO2/km, die in 2015 moet zijn bereikt door fabrikanten van passagiersauto's met een gefaseerde invoer in 2012. Een langetermijndoelstelling van 95 g CO2/km is vastgesteld voor 2020. Verordening (EU) nr. 510/2011 (CO2 van bestelwagens) stelt een doelstelling vast van 175 g CO2/km die in 2017 moet zijn bereikt door fabrikanten van bestelwagens. Een langetermijndoelstelling van 147 g CO2/km is vastgesteld voor 2020.Er is een aantal uitvoeringsbepalingen aangenomen om de verschillende elementen van deze verordeningen vast te stellen.Artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 443/2009 vereist dat de specifieke emissiedoelstellingen en de afwijkingen voor fabrikanten die kleine hoeveelheden en nichevoertuigen produceren worden herzien tot vaststelling van:— de modaliteiten om op kostenefficiënte wijze uiterlijk in 2020 een langetermijndoelstelling van 95 g CO2/km te halen, en— de aspecten van de uitvoeringsbepalingen om deze doelstelling te halen, inclusief de bijdrage voor overtollige emissies.Parallel hieraan worden in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 510/2011 soortgelijke eisen vastgesteld en moet de haalbaarheid van de doelstelling worden bevestigd.De Commissie is momenteel bezig met het uitvoeren van herzieningen van Verordening (EG) nr. 443/2009 (CO2 van auto's) en Verordening (EU) 510/2011 (CO2 van bestelwagens), die eind 2012 moeten zijn voltooid. Mogelijk is er ad-hocondersteuning nodig bij de wetgevingsprocedure in het Europees Parlement en de Raad. Tevens kan er verdere ondersteuning nodig zijn bij de implementatie of het toezicht dat nodig is of kan zijn. Daarnaast kunnen er eisen opkomen met betrekking tot verdere beleidsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn nadere herzieningen van de wetgeving, de noodzaak mogelijke interactie aan te pakken tussen de wetgeving voor bestelwagens en een eventuele toekomstige strategie voor zware voertuigen of mogelijke toekomstige actie met betrekking tot aangedreven tweewielers of quadricycles.Dit wetgevings- en beleidspakket moet periodiek worden herzien om rekening te houden met voortschrijdende wetenschappelijke informatie. Daarnaast moet EU-beleid continu worden beoordeeld op effectiviteit en juiste implementatie, in het bijzonder met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering. De geselecteerde inschrijvers moeten diensten verlenen die verband houden met:1) analytische ondersteuning bij klimaatforcerende emissies van voertuigen en de levenscyclus van energie, voornamelijk CO2;2) analyse van specifieke aspecten van huidige EU-wetgeving over de CO2-emissie van voertuigen op de weg en de implementatiemaatregelen daarvan evenals aspecten die aan verandering onderhevig zijn; 3) technologieën, kosten, voordelen, rendabiliteit, toeleveringsbeperkingen, prijsbonussen, andere economische effecten en andere implicaties van maatregelen om klimaatforcerende uitstoot van voertuigen te beperken;4) inzicht in veranderingen op de voertuigmarkt in het verleden met betrekking tot de evolutie in voertuigsegmenten, de geleverde uitrusting, kosten, technische aspecten, aanbod van fabrikanten, consumentenvoorkeur, effect op klimaatforcerende emissies; 5) analyse en beoordeling met betrekking tot waarschijnlijke toekomstige wijzigingen in technische aspecten, markttrends, ontwikkelingen in de vraag van consumenten en het aanbod van fabrikanten; 6) ondersteuning bij beleidsontwikkeling voor emissies en energie-etikettering van voertuigen bij het verkooppunt en de implementatie van relevante EU-wetgeving;7) advies over kwesties die betrekking hebben op de emissies van conventionele luchtvervuilers van voertuigen en de interactie daarvan met klimaatforcerende emissies;8) technisch en juridisch advies over kwesties die betrekking hebben op typegoedkeuringsprocedures van voertuigen;9) ad-hocinformatie en -advies over andere aspecten van de...
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
04/04/2012 00:00
Niet van toepassing
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2012/S 66-106926 Aankondiging van een opdracht 04/04/2012 00:00