Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de hand...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
13/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.D.2/SER/2018/0030
Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen
Het doel van deze dienstenovereenkomst is het uitbreiden en verdiepen van de werkzaamheden die in het kader van het oriëntatieonderzoek van 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387) zijn gestart, met het oog op de ontwikkeling van een geïntegreerde, alomvattende en gebruiksklare methodologie om de impact van de liberalisering van de handel (potentieel en werkelijk; en de daarmee samenhangende veranderingen in handelsstromen) op de biodiversiteit te beoordelen.Een dergelijke methodologie moet een flexibele en contextspecifieke tenuitvoerlegging mogelijk maken; afhankelijk van bijvoorbeeld de betrokken staten, hun biodiversiteit en ecosystemen, de kenmerken van de in aanmerking genomen handelsmaatregel(en) en het gewenste analyseniveau (algemene beoordeling of gedetailleerde en diepgaande beoordeling).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
13/10/2018 00:00
22/11/2018 16:00
06/12/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 198-446821
Aankondiging van een opdracht
13/10/2018 00:00