Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verstrekking van IT-adviesdiensten aan het Europees Milieuagentschap (EMA) op he...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
17/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/DIS/18/012
Verstrekking van IT-adviesdiensten aan het Europees Milieuagentschap (EMA) op het gebied van geavanceerde infrastructuuroperaties en ondersteuning op het eerste niveau van Microsoft-infrastructuur (2 percelen)
Het EMA streeft naar het afsluiten van raamdienstencontracten met IT-adviesdienstverleners op het gebied van geavanceerde infrastructuuroperaties en ondersteuning op het eerste niveau van Microsoft-infrastructuur. De aanbesteding is opgesplitst in 2 (twee) percelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Voorwaarden voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de bepalingen:Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Geavanceerde infrastructuuroperaties Onder dit perceel wordt verwacht dat de toekomstige contractant geavanceerde infrastructuuroperaties zal bieden, voornamelijk gerelateerd aan Linux systeemadministraties, bv.:— Geavanceerd systeembeheer en implementatie in een gevirtualiseerde hoge beschikbaarheidsomgeving,— Beveiligingsmaatregelen zoals systeemupdates, inbraakpreventie en back-up/ herstel,— Evaluatie van de veiligheidsprocedures en verbeteringen,— CMS-beheer, relationele en NoSQL databanken,— Beheer van het netwerk, het design en de optimalisering,— Beheer van applicaties geïmplementeerd met Docker.
Perceel 2 Ondersteuning van het eerste niveau van de Microsoft infrastructuur Onder dit perceel wordt verwacht dat de toekomstige contractant ondersteuning zal bieden voor de op het eerste niveau van de Microsoft infrastructuur:— Verlenen van ICT-helpdeskdiensten ondersteund door een ticketsysteem met persoonlijke en externe interventies,— Pc-beheer en gebruikersbeheer in een pre-dominante Windows-gebaseerde omgeving,— Beheer en configuratie van op Windows 7 en 10 gebaseerde pc's met behulp van verschillende softwaretools,— Patchbeheer en systeemupdates van de pc's om de veiligheid en privacy te behouden,— Beheer en installatie van printers, scanners en andere randapparatuur,— Technische ondersteuning bieden voor videoconferenties en webinars,— Ondersteuning met betrekking tot netwerk-, server-, database- en andere infrastructuurtaken,— IT-training aanbieden voor EER-personeel met betrekking tot de software die wordt gebruikt in de EER, voornamelijk voor MS Office en Windows.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 200-453475 Aankondiging van een opdracht 17/10/2018 00:00