Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Marktanalyse voor de landbouw op EU- en nationaal niveau
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
31/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/12/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
TA2018142 R0 TAP
Marktanalyse voor de landbouw op EU- en nationaal niveau
De algemene doelstelling van de opdracht is het ter beschikking stellen van bijkomende capaciteit aan de EIB en het DG AGRI bij de voorbereiding van een reeks landspecifieke marktanalyses met betrekking tot de financiële behoeften in 2 sectoren: landbouw en agrovoeding. Beide sectoren moeten afzonderlijk worden geanalyseerd op basis van relevante gegevens en de behoefte aan de verzameling van die gegevens. Na deze analyses moet een globale beoordeling van gemeenschappelijke kenmerken per sector worden uitgevoerd op grotere schaal, d.w.z. op EU-niveau.De ondersteuning van de dienstverlener in het kader van onderhavige opdracht is erop gericht de volgende resultaten te behalen:1) 24 landspecifieke financiëlemarktrapporten inzake de behoefte aan financiering voor landbouwbedrijven voor elk van de betrokken EU-lidstaten (28 EU-lidstaten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Malta en Cyprus);2) een EU-breed globaal rapport, met inbegrip van een beoordeling van de financiële situatie voor de landbouw- en agrovoedingsectoren;3) een uitgebreide samenvatting die zowel het rapport op EU-niveau als de landspecifieke rapporten omvat.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 210-479165
Aankondiging van een opdracht
31/10/2018 00:00