Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Titel:
Raamovereenkomsten voor het verlenen van voornamelijk intra-murosassistentie doo...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
31/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/12/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/DIS/R0/18/013
Raamovereenkomsten voor het verlenen van voornamelijk intra-murosassistentie door deskundigen bij de tenuitvoerlegging van de landmonitoringdienst van Copernicus en de dienstoverschrijdende in-situcoördinatie van Copernicus
Deze aanbesteding is gericht op het sluiten van raamovereenkomsten met ondernemers om voornamelijk intra muros adviesdiensten te verlenen (in de gebouwen van het EMA) en in beperkte mate extra muros (bij de contractant of elders), ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de landmonitoringdienst van Copernicus en de dienstoverschrijdende in-situcoördinatie van Copernicus. De intra-murosdeskundigen worden verzocht om op dagelijkse basis op verschillende gebieden samen te werken met het Copernicus-team van het EMA en voornamelijk de volgende taken uit te voeren:— ontwerp van concepten ter ondersteuning van aanbestedingen,— ondersteuning bij het beheer van productiecontracten en— beoordeling van de kwaliteit van de te verlenen diensten en de te leveren producten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Voorwaarden voor deelname
zoals aangegeven in secties 2.2.1) en 2.2.2.1) van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/10/2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Aardobservatie met betrekking tot landbedekking/landgebruik en geospatiale methoden en technieken Het EMA is op zoek naar adviseurs op het gebied van aardobservatie met betrekking tot landbedekking/landgebruik en geospatiale methoden en technieken.Typische opdrachten:— het definiëren van de minimale QA/QC-benadering die inschrijvers moeten verzekeren voor de kwaliteitsborging van CLMS-producten, inclusief het ontwerp van steekproeven en te berekenen indicatoren,— het definiëren van een onafhankelijke valideringsaanpak voor de CLMS-producten, rekening houdend met de aard van de gegevens alsook de volledige specificaties,— het ontwerpen van steekproeven voor de kwaliteit.
Perceel 2 Referentiegegevens Het EMA is op zoek naar adviseurs op het gebied van referentiegegevens.Typische opdrachten:— ondersteuning van het Copernicus-team bij het beheer van projecten inzake referentiegegevens (bv. EU-DEM, EU-hydro), rekening houdend met de oplossing met programmaniveau DEM (digital elevation model, digitaal elevatiemodel) voor Copernicus die wordt voorbereid door het EMA, en de DEM's die beschikbaar zijn in de lidstaten, met waarborging van volledige dekking, geharmoniseerde specificaties en het gegevens- en informatiebeleid van Copernicus;— ondersteuning van het Copernicus-team bij het begrijpen en beoordelen van de specifieke behoefte aan referentiegegevens zoals uitgedrukt door de Copernicus-kerndiensten en rekening houdend met de mogelijkheid om specifieke vereisten samen te brengen in een gemeenschappelijke dienstoverschrijdende vereiste,— ondersteuning van het Copernicus-team bij de tenuitvoerlegging van voorbeelden van use cases, gebaseerd op geospatiale analyses van een selectie van referentiegegevens in combinatie met Copernicus-serviceproducten.
Perceel 3 Communicatie en bewustwording De EMA is op zoek naar adviseurs op het gebied van communicatie en bewustwording.Typische intra-murosopdrachten:— coördineren van aan Copernicus gerelateerde evenementen die plaatsvinden in de EMA en buiten de EMA,— ontwikkelen en schrijven van inhoud voor interne en externe mediacommunicatie, inclusief internet (websites en socialemediakanalen), video, drukwerk en e-mail;— maken van scripts voor korte (5-10 min) video's die nieuwe producten of nieuwe functies van de CLMS-producten introduceren/promoten en/of de voorbeeldtoepassingsgebieden toelichten;— onderhouden van de geselecteerde socialemediakanalen;— onderhouden van de CLMS-database van belanghebbenden;— ontwikkelen van voorstellen voor producten voor merchandising, en coördineren van hun productie en verspreiding.Typische extra-murosopdrachten:— voorzien van onlinehelpdeskdiensten (met betrekking tot de volledige CLMS-productportefeuille) van maandag tot vrijdag, met uitzondering van Deense en EU-feestdagen van 09:00 tot 17:00 MET, en uitsluitend in het Engels;— organiseren en leiden van onlineopleidingen/-workshops voor de geselecteerde CLMS-producten;— voorbereiden en verspreiden van CLMS-nieuwsitems via het platform;— onderhouden van de bijgewerkte elektronische productinformatiebladen (1-2 bladzijden); de taak omvat het maken en bijwerken van de informatiebladen van de producten van zodra nieuwe producten zijn geproduceerd of bijgewerkt;— systematisch zoeken naar relevante gevallen van landgebruik door Copernicus, contacten onderhouden met de betrokken instellingen en individuen, de verzamelde use cases analyseren en registreren in de database voor use cases.
Perceel 4 Geografische informatiesystemen (GIS), geo-informatietechnologieën en verwerking van big data Het EMA is op zoek naar adviseurs op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), geo-informatietechnologieën en verwerking van big data.Typische opdrachten:— verpakken van geospatiale datasets voor producten met het oog op verspreiding (harmonisatie, formaten, projecties, ruimtelijke resolutie enz.);— uitvoeren van de vereiste updates van de bestaande Copernicus-producten;— onderhouden van de Copernicus-landproductencatalogus, zodat gewaarborgd blijft dat de metagegevens van de landdatasets van Copernicus voldoen aan Inspire;— onderhouden van datasets van VHR en HR-beelden;— publiceren van de WMS-diensten van Copernicus op de ArcGIS-server en online onderhouden van de webkaarten in ArcGIS;— onderhouden van de kaartinhoud op het Copernicus-landplatform;— optimaliseren van de prestaties van het CLMS-platform;— zorgen voor de operationele beschikbaarheid voor de eindgebruikers en de interoperabiliteit tussen geselecteerde (reguliere) platformen, besturingssystemen en browsers;— assisteren van het Copernicus-team bij GIS- en geo-IT-taken in het algemeen;— onderhouden van de documentatie met betrekking tot alle stappen, processen en procedures voor gegevensverwerking die zijn ingevoerd;— interactie onderhouden in opdracht van het landmonitoringteam van Copernicus met de DIAS-initiatieven;— ondersteunen van het Copernicus-team bij het voorbereiden van de CLMS-gegevens en de gereedheid van producten voor integratie in de DIAS (data access and information service, gegevenstoegang- en informatiedienst);— ondersteunen van het Copernicus-team bij het bepalen van een geschikte strategie voor het positioneren en aanpassen van de CLMS-portefeuille met betrekking tot het meervoudige op de cloud gebaseerde big data-diensteninitiatief dat in Europa opkomt, en in het bijzonder met betrekking tot aardobservatie.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 212-483700 Rectificatie 03/11/2018
2018/S 210-479162 Aankondiging van een opdracht 31/10/2018