Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Terbeschikkingstelling van gebouwen en diensten met betrekking tot het pilotproj...
Aanbestedende dienst:
European Asylum Support Office (EASO)
Publicatiedatum op TED:
24/11/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EASO/2018/695
Terbeschikkingstelling van gebouwen en diensten met betrekking tot het pilotproject inzake de ondersteuningsfaciliteit voor hervestiging in Turkije
Het EASO voert een pilotproject uit om een ondersteuningsfaciliteit voor hervestiging op te zetten in Turkije om de operationele coördinatie van de hervestigingsactiviteiten van de lidstaten te verbeteren vanuit 1 specifieke faciliteit en om de lidstaten te ondersteunen bij het vervullen van hun beloften inzake hervestiging.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/11/2018 00:00
28/01/2019 15:00
29/01/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 008-013301 Rectificatie 11/01/2019 00:00
2018/S 227-518545 Aankondiging van een opdracht 24/11/2018 00:00