Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering van gepantserde voertuigen
Aanbestedende dienst:
European External Action Service (EEAS)
Publicatiedatum op TED:
29/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/06/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EEAS-655-DIVSI1-SUP-FWC
Levering van gepantserde voertuigen
De aanbestedende dienst is voornemens een raamovereenkomst voor levering en diensten te sluiten voor de levering, het onderhoud, de dienst na verkoop van gepantserde voertuigen, de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van relevante opleiding, overeenkomstig de specificaties in de aanbestedingsdocumenten.
Leveringen
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
29/12/2018 00:00
04/06/2019 17:00
07/02/2019 17:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Gepantserd 4x4 Sports Utility Vehicle (SUV), VR7 De contractant moet de personele en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn om de in de niet-limitatieve lijst opgenomen diensten en leveringen te verrichten: levering van gepantserde voertuigen, levering van reserveonderdelen, dienst na verkoop en onderhoud, opleiding.
Perceel 2 Gepantserd 4x4 Sports Utility Vehicle (SUV), VR9 De contractant moet de personele en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn om de in de niet-limitatieve lijst opgenomen diensten en leveringen te verrichten: levering van gepantserde voertuigen, levering van reserveonderdelen, dienst na verkoop en onderhoud, opleiding.
Perceel 3 Gepantserde 4x4 Heavy Duty Off-Road - VR7 De contractant moet de personele en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn om de in de niet-limitatieve lijst opgenomen diensten en leveringen te verrichten: levering van gepantserde voertuigen, levering van reserveonderdelen, dienst na verkoop en onderhoud, opleiding.
Perceel 4 Gepantserde minibus, VR 7 De contractant moet de personele en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn om de in de niet-limitatieve lijst opgenomen diensten en leveringen te verrichten: levering van gepantserde voertuigen, levering van reserveonderdelen, dienst na verkoop en onderhoud, opleiding.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 250-576681 Aankondiging van een opdracht 29/12/2018 00:00