Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Wetenschappelijke ondersteuning voor de implementering van de Nitraatrichtlijn (...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publicatiedatum op TED:
24/11/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.D.1/SER/2018/0035
Wetenschappelijke ondersteuning voor de implementering van de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)
De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is bijstand verlenen aan het DG Milieu bij de technische, wetenschappelijke en socio-economische aspecten van het gebruik en beheer van voedingsstoffen in de landbouwsector en behelst tevens het verlenen van bijstand aan de Commissie bij haar verplichting om ervoor te zorgen dat de Nitraatrichtlijn wordt nageleefd. De opdracht omvat:— de verlening van wetenschappelijk, socio-economisch en technisch advies op een ad-hocbasis over kwesties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Nitraatrichtlijn,— de verslaggeving over wetenschappelijke, technische en socio-economische kwesties i.v.m. het gebruik en het beheer van voedingsstoffen en de Nitraatrichtlijn,— beoordeling van verslagen die bij de Commissie worden ingediend in het kader van een afwijking die wordt verleend overeenkomstig bijlage III 2(b) van de Richtlijn.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 227-518555
Aankondiging van een opdracht
24/11/2018 00:00