Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor de vertaling van kennisgevingen en Commissiebesluiten die ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
08/05/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/06/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
SMART 2014/1071.
Raamovereenkomst voor de vertaling van kennisgevingen en Commissiebesluiten die vallen onder artikel 7 van Kaderrichtlijn 2002/21/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG) - SMART 2014/1071.
De opdracht behelst het vertalen van kennisgevingen van ontwerpregelgevingsmaatregelen bekendgemaakt krachtens artikel 7 van Kaderrichtlijn 2002/21/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG) aan de Commissie door de nationale regelgevende instanties (NRA’s) in hun respectieve officiële talen, alsook het vertalen van andere documenten in verband met de kennisgevingen. Dit houdt soms tevens de vertaling in van de besluiten van de Commissie ten aanzien van de bekendgemaakte ontwerpmaatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
08/05/2014 00:00
Niet van toepassing
16/06/2014 16:00
30/06/2014 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 089-154500
Aankondiging van een opdracht
08/05/2014 00:00