Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Coördinatie van het Europees netwerk van referentielaboratoria voor kinkhoest.
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
04/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/01/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2019/OCS/10548
Coördinatie van het Europees netwerk van referentielaboratoria voor kinkhoest.
Met dit project wil het ECDC de capaciteit van de EU-/EER-lidstaten versterken voor de laboratoriumdiagnose en karakterisering van toxigene Bordetella-soorten die een ruimere bacteriologische bevestiging van vermoedelijke pertussis-gevallen, de adequate monitoring van het aanslaan van het vaccinantigeen bij circulerende stammen, alsook meer gerichte preventie- en controleactiviteiten, die ondersteund worden door verbeterde surveillanceactiviteiten, mogelijk maken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 233-531566
Aankondiging van een opdracht
04/12/2018 00:00