Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, riolering en waterleiding, met inbegrip ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
25/03/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/05/2014
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
Aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, riolering en waterleiding, met inbegrip van aanvullende werken (ondergrondse werken, grondverzet en bouwwerkzaamheden) op de terreinen van het JRC - Ispra
De opdeling van de werken van deze aanbesteding is als volgt:— aanleg, onderhoud, aanpassing, opknapping en herstel van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, pleinen en andere aanvullende werken,— aanleg, onderhoud, aanpassing, opknapping en herstel van riolering, kanalen, bekkens en andere waterwerken,— sloop-, graaf-, opvulwerkzaamheden aan en landschapsinrichting van het terrein,— beton- en metselwerken (voornamelijk ondergrondse gangen, schachten, damwanden, funderingen enz.),— bouwwerkzaamheden en aanvullende werken van allerlei aard.De contractant moet het personeel, de middelen en het materiaal ter beschikking stellen voor de voltooiing van dergelijke werkzaamheden, met inbegrip van de levering van materiaal en eventueel de verhuur van bouwmachines en uitrusting wanneer dit wordt gevraagd.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
25/03/2014 00:00
Niet van toepassing
07/05/2014 23:59
13/05/2014 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 059-098356
Aankondiging van een opdracht
25/03/2014 00:00