Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Digitale ontwikkelingsdiensten voor communicatie aan de EIB-groep
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
18/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/02/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1526
Digitale ontwikkelingsdiensten voor communicatie aan de EIB-groep
Het doel van deze oproep is om raamovereenkomsten te gunnen voor de verlening van digitale ontwikkelingsdiensten voor communicatie. Deze aanbesteding is verdeeld in 3 percelen:— perceel 1: ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van digitale platformen, applicaties en instrumenten,— perceel 2: digitale ontwerpmodellen voor web- en frontendontwikkeling,— perceel 3: diensten inzake gebruikerservaring voor digitale producten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
18/12/2018 00:00
15/02/2019 23:59
19/02/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van digitale platformen, applicaties en instrumenten
De EIB zal een raamovereenkomst aan 1 enkele dienstverlener gunnen.De dienstverlener zal doorlopende en discrete diensten verlenen, waaronder publicatie en ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van digitale platformen, applicaties en instrumenten die worden gebruikt in digitale communicatie.Vereiste diensten:A. een ontwikkelingsteam ter plaatse in de kantoren van de EIB in Luxemburg;B. digitaal ad-hocadvies en ondersteuning bij projectoplevering.
Perceel 2
Digitale ontwerpmodellen voor web- en frontendontwikkeling
De EIB zal meerdere raamovereenkomsten gunnen aan maximaal 5 dienstverleners (op voorwaarde dat voldoende inschrijvers voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria en/of een voldoende inschrijvingen voldoen aan de drempels voor technische gunningscriteria). Vervolgens zullen bepaalde opdrachten worden gegund met behulp van het cascademechanisme.De dienstverleners zullen doorlopende en discrete diensten aanbieden die nodig zijn om de bestaande visuele online-identiteit van de EIB op haar onlineplatformen te bevorderen en voortdurend te ontwikkelen. De dienstverleners zullen frontendverbeteringen en -vormgeving verstrekken die door de dienstverlener van perceel 1 in de platformen en applicaties van de EIB worden opgenomen.
Perceel 3
Diensten inzake gebruikservaring voor digitale producten
De EIB zal meerdere raamovereenkomsten gunnen aan maximaal 5 dienstverleners (op voorwaarde dat voldoende inschrijvers voldoen aan de uitsluitings- en selectiecriteria en/of voldoende inschrijvingen voldoen aan de drempels voor technische gunningscriteria). Vervolgens zullen bepaalde opdrachten worden gegund met behulp van het cascademechanisme.De dienstverleners leveren discrete diensten die nodig zijn voor specifieke externe projecten ter ondersteuning van de voorontwikkeling van digitale communicatieproducten (onlineplatformen, mobiele apps, applicaties en websites). Van hen wordt verwacht dat ze volledig bekend zijn met, en bij elk project gebruikmaken van, de meest recente onderzoekstechnieken en en beste praktijken, en de uitvoering ervan bij de ontwikkeling van digitale producten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 243-553864
Aankondiging van een opdracht
18/12/2018 00:00